Sociala medier

Sociala medier

Sociala medier är bra komplement till din webbplats

Att synas på Facebook, LinkedIn eller Twitter kan vara bra för din marknadsföring. Vid behov hjälper Silberman Web & Text dig att komma i gång i de sociala medierna.

Därför lönar det sig att använda de sociala medierna

Närmare 850 miljoner människor använder Facebook. Det är därför stor chans att dina kunder letar efter ditt företag där. Ett Facebook-konto är helt gratis och enkelt att sköta själv. Du kan använda det till att kommunicera med dina kunder och marknadsföra dina varor och tjänster.

På det professionella nätverket LinkedIn kan du presentera dig själv och din verksamhet, även det alldeles gratis. På Twitter kan du publicera korta nyheter om företaget – gratis. YouTube: du kan ladda upp reklamfilm, gratis. Möjligheterna är oändliga.

Så kommer vi igång

Kontakta oss via mejl eller telefon

Fundera på vilka behov ni har inom företaget. – Självklart diskuterar vi och stämmer av under projektets gång.

Så här arbetar vi med våra projekt.