Webbutveckling: Opoponax

Silberman Web & Text planerar Opoponax närvaro på webben

Catharina Silberman har fått i uppdrag att bygga en hemsida till företaget Opoponax i Uppsala. Till uppdraget hör även att skapa en grafisk profil och logotyp, visitkort och närvaro i de sociala medierna.

Opoponax är ett utbildningsföretag som ägs av Fredrik Bondestam, jämställdhetskonsult och forskare inom genusvetenskap. Han har drivit företaget under eget namn i många år, men önskar nu att utöka verksamheten under företagsnamnet Opoponax.

Projektet med Opoponax webbutveckling kommer att pågå under våren 2012.