Klarspråk och lättläst svenska så att kunderna orkar läsa

Texter på klarspråk
är vanliga texter.
De är inte
jättelätta att läsa
men de är tydliga.
De flesta orden är vanliga
men några ord är svåra.

Texter på lättläst svenska
är mycket lättare
än klarspråk.
De är inte så långa
och orden är lätta att läsa.
Om det finns svåra ord
säger vi vad de betyder.

Många människor tycker
att det är jobbigt att läsa.
Det är också mer jobbigt
att läsa i en dator
eller i mobilen.
Därför är det viktigt
att skriva på klarspråk.
Det är också viktigt
att det finns texter
på lättläst svenska.