Klarspråk och lättläst med Silberman Web & Text.

Med klarspråk och lättläst svenska når du de flesta

Texter på så kallat klarspråk är vårdade och lätta att förstå. Texter på lättläst svenska (LL) riktar sig personer med olika typer av lässvårigheter. Silberman Web & Text gör om alla texter till klarspråk, med möjlighet att även beställa texter på lättläst.

Klarspråk är ett självklart val på webben

Klarspråk är obligatoriskt inom offentlig verksamhet sedan år 2009. Det innebär att myndigheter enligt lag måste skriva texter som är begripliga. Språklagen gäller inte privat verksamhet men på webben är klarspråk ändå ett självklart val för alla texter.

Läs mer om nyttan med klarspråk på webben på sidan Texter & textvård.

Lättläst svenska är det självklara tillvalet på webben

Ungefär var femte person i Sverige har svårt att läsa en vanlig nyhetsartikel, och 7 – 8 procent har riktigt stora lässvårigheter.

Lättläst svenska kan underlätta läsningen för

 • ovana läsare
 • personer med funktionsnedsättning
 • personer med annat modersmål
 • personer med kort skolgång
 • äldre människor
 • barn och ungdomar.

Vad är lättläst svenska?

Lättläst svenska kan se olika ut beroende på vem texten är skriven för och hur svårt ämnet är. Du känner igen en lättläst text på att den har

 • enkla ord
 • korta rader
 • bindestreck i långa ord
 • förklarande tilltal.

Texterna är också korta och tar inte med information som inte är nödvändig i sammanhanget.

www.silberman.nu/lattlast finns en avdelning på lättläst svenska. Här kan du se exempel på lättläst-texter.

Så kommer vi igång

Fundera på vilka målgrupper och behov ditt företag har. Klarspråk, klarspråk + lättläst, eller endast lättläst?

Kontakta oss via mejl eller telefon

 • Nya webbplatser: Samla ihop de texter du redan har – det är viktigt att du skickar texterna tidigt i projektet. Texterna behöver inte vara bra eller ”färdiga” – det tar vi hand om åt dig.
 • Gamla webbplatser: Skicka över eventuella nya texter. Det är viktigt att du skickar texterna tidigt i projektet – texterna behöver inte vara bra eller ”färdiga”.

Självklart diskuterar vi och stämmer av under projektets gång.

Så här arbetar vi med våra projekt.

Information på lättläst svenska