Översättning av webbplatser.

Översättning från franska, engelska, tyska eller italienska – till svenska

När du översätter webbplatser är det viktigt att även anpassa den nya texten till webben. Silberman Web & Text översätter, anpassar och sökmotoroptimerar webbplatser till svenska – från franska, engelska, tyska eller italienska.

Professionella översättare arbetar i allmänhet med texter på främmande språk som de ska översätta till modersmålet. Hos Silberman Web & Text översätter vi till svenska.

Därför lönar det sig att anlita en professionell översättare

Välskrivna texter ger ett professionellt intryck. Att översätta ord för ord ger inget bra resultat. Det räcker alltså inte att kunna ett språk för att göra en bra översättning.

Texter som vi översätter till svenska skriver vi om till klarspråk. Det gör texten lätt att läsa på skärm. Vi sökmotoroptimerar texten, för att kunderna ska hitta den via Google.

Så kommer vi igång

Kontakta oss via mejl eller telefon

Fundera på vilka behov och önskemål ni har inom företaget. Ska hela webbplatsen översättas, eller bara vissa delar? – Självklart diskuterar vi och stämmer av under projektets gång.

Så här arbetar vi med våra projekt.

Automatisk översättning

Automatisk översättning är en billig lösning men ersätter inte det arbete en professionell översättare gör. Fördelen är gratis översättning till många språk. Nackdelen är felaktiga formuleringar och risk för missförstånd.

I moderna system är det oftast möjligt att bygga in automatisk översättning. Testa gärna tjänsten överst på denna sida!