Egen webbplats till Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Nu lanserar vi Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets egen webbplats!

Arbetet med Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets egen webbplats är klart. Den 11 februari 2013 lanserades webbplatsen och Stiftelsen finns nu även på Wikipedia och Facebook.

Ny egen webbplats till Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Saknad uppstår när projekt är i hamn

Efter några roliga arbetsveckor med utvecklingen av Stiftelsens webbplats känner vi både glädje och en viss saknad. Arbetet med texterna om Dag Hammarskjöld var speciellt lustfyllt, liksom samarbetet med Dag Hammarskjöldbiblioteket. Eventuellt kommer webbplatsen att vidareutvecklas i framtiden – i dagsläget finns till exempel ännu inga språkversioner.

Tre beställare – trippel utmaning

När man utformar en ny webbplats präglar beställaren i regel designen. Det finns en logga, en given färgskala, en viss stil på bilderna. Beställare i det här fallet var de tre stiftarna Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet. Största utmaningen var att hela tiden få med alla tre i bild, text och formgivning.

Dag Hammarskjöldbiblioteket

Dag Hammarskjöldbiblioteket hör till Uppsala universitetsbibliotek och har internationella relationer som specialområde. Det är också officiellt depåbibliotekek för FN i Skandinavien.

Besök Stiftelsen

Tidigare artiklar om arbetet med webbplatsen


Gästföreläsare vid Högskolan i Borås

Gästföreläsare vid Högskolan i Borås på STARK-dagen

Catharina Silberman höll en föreläsning vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap för studenterna på Webbredaktörprogrammet i januari. Ämnet var arbetsmarknad för webbredaktörer efter examen.

Högskolan i Borås, logga

Webbredaktörprogrammet skräddarsytt för arbetsmarknadens behov

Webbredaktörprogrammet är utformat så att det ska passa de behov som finns på arbetsmarknaden. Eftersom IT är en bransch i ständig utveckling ändras utbildningen i takt med förändringarna. Det innebär samtidigt att det är upp till var och en att även efter examen hålla sig à jour med utvecklingen.

Som distansstudent får du daglig träning i att arbeta med hjälp av digitala verktyg i molnet. Det är samtidigt en träning i entreprenörskap – du arbetar självständigt eller tillsammans med andra i projekt, ständigt mot en deadline. Även examensarbetet består av en verklig situation: att skapa en fullskalig webbplats för ett riktigt företag.

Första gången på plats i Borås

Webbredaktörprogrammet-distans är en utbildning som ges helt och hållet på distans. Således ingen flytt till studieorten, inga resor. Att åka ner till Borås från Uppsala som gästföreläsare var därför värdefullt – att äntligen se allt med egna ögon, och träffa alla fantastiska lärare. IRL.

Här kan du läsa vad kurskamraten Jill Forsberg tyckte om utbildningen

STARK-dagen vid Högskolan i Borås

STARK-dagen är en årligt återkommande arbetsmarknadsdag som Högskolan i Borås arrangerar tillsammans med Studentkåren. Tanken är att knyta studenter och näringsliv närmare varandra, bland annat genom att ge inblickar i hur de teoretiska kunskaperna kommer till nytta på arbetsmarknaden.