Opoponax på Facebook

Företaget Opoponax finns nu på Facebook

Att finnas i de sociala medierna ses just nu som en självklarhet – som företag bör du vara där kunderna är. Fördelen är att det är enklare att uppdatera en Facebook-sida än att hålla igång en hel blogg. Så här resonerade vi när Opoponax fick sin hemsida.

Opoponax Facebook-sida

Föredrar det personliga mötet

Opoponax kommande webbplats, som byggs av Silberman Web & Text, blir innehållsrik men utan bloggfunktion eller gästbok. Opoponax föredrar det personliga mötet och den verkliga dialogen – i det riktiga livet, per mejl eller telefon.

För att ändå säkerställa att företaget finns där kunderna finns skapade vi en sida på det professionella nätverket LinkedIn, och en på Facebook. Framför allt sidan på Facebook är tänkt att locka till en mer levande dialog runt ämnet genusvetenskap, inte minst kunderna emellan. Närvaron i de sociala medierna är tänkt att komplettera själva hemsidan.

Besök gärna


Ny logotyp till Opoponax

Ny logotyp och grafisk profil till Fredrik Bondestam

Silberman Web & Text har tagit fram logotyp och grafisk profil till jämställdhetskonsulten Fredrik Bondestam. Inspirationen är hämtad från en fransk 60-talsroman.

Företaget Opoponax logotyp.

När Fredrik Bondestam grundade sitt utbildningsföretag inspirerades han av en banbrytande bok inom det egna forskningsfältet.

Bokomslag, Opoponax

Boken hette Opoponax, skriven av Monique Wittig. Företaget döptes senare till just Opoponax och skulle komma att inrikta sig på genusfrågor.

Inför framtagandet av grafisk profil dök boken upp igen. Önskemålet var att logotypen skulle bli lotsbåtsorange, textbaserad och gärna med 60-talskänsla. Övriga önskemål för den grafiska profilen var bankomatblått, vitt och svart.


Webbutveckling: Opoponax

Silberman Web & Text planerar Opoponax närvaro på webben

Catharina Silberman har fått i uppdrag att bygga en hemsida till företaget Opoponax i Uppsala. Till uppdraget hör även att skapa en grafisk profil och logotyp, visitkort och närvaro i de sociala medierna.

Opoponax är ett utbildningsföretag som ägs av Fredrik Bondestam, jämställdhetskonsult och forskare inom genusvetenskap. Han har drivit företaget under eget namn i många år, men önskar nu att utöka verksamheten under företagsnamnet Opoponax.

Projektet med Opoponax webbutveckling kommer att pågå under våren 2012.


Coming-soon-sida

Coming-soon-sida till företaget Opoponax

Silberman Web & Text har skapat en coming-soon-sida till utbildningsföretaget Opoponax, i väntan på den hemsida och webbplats som kommer att byggas under våren 2012.

Coming-soon-sida för Opoponax

En coming-soon-sida är, som namnet antyder, en tillfällig hemsida i väntan på en fullskalig webbplats. Traditionellt har coming-soon-sidor varit torftiga, med texter om att hemsidan är under konstruktion.

Så behöver det inte vara. Mycket smartare är att lägga upp en presentation av företaget, och logga i stället för vägskylten med den grävande gubben.

Opoponax är ett Uppsala-företag som föreläser och utbildar inom området jämställdhet och normkritik. Logotyp och grafisk profil är än så länge preliminära.