Pressmeddelande: Sjömanskyrkan i Stockholm fyller 100 år

Pressmeddelande:
Sjömanskyrkan i Stockholm fyller 100 år

I slutet av första världskriget startade sjöfolkets egen kyrka sin verksamhet i Stockholm. Sjömanskyrkan, även kallad Sjömansinstitutet, har under ett helt sekel fungerat som samlingspunkt och stöd för sjömän i hamn. På fredag firar Sjömanskyrkan i Stockholm 100 år.

Jubileumsskriften Sjömanskyrkan 100 år, av Catharina Silberman

Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet kom att till en början ägna sig åt nödhjälpsarbete bland hemlösa och arbetslösa sjömän, en grupp som utsattes för stora påfrestningar under de båda världskrigen. Med tiden blev Sjömanskyrkan en internationell sjömansklubb med välbesökta gudstjänster i Sjömansinstitutets fastighet vid Slussen.

– Fortfarande i dag står det Sjömansinstitutet med stora bokstäver på fasaden på Katarinavägen 19. Sedan 2008 finns vi dock i Frihamnen på Södra Hamnvägen 15, säger Kicki Wetterberg, föreståndare för Sjömanskyrkan i Stockholm.

Sjömanskyrkan är i dag till stora delar en uppsökande verksamhet som välkomnar sjömän oavsett tro. Personalen besöker hundratals fartyg i Stockholms hamnar varje år, seglar med på färjor och håller öppet i kyrkan 365 dagar om året. Denna vecka uppmärksammas hundraåringen med gudstjänst och middag för kyrkans nuvarande och tidigare medarbetare, samt jubileumsboken Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet 100 år.

För mer information:
Nils-Göran Wetterberg, styrelseledamot och sjömanspräst
E-post: ang.wetterberg@swipnet.se
Telefon: 070 – 781 57 07

Huvudman för Sjömanskyrkan i Stockholm är Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet. I styrelsen ingår representanter för Svenska kyrkan, för andra sjöfartsorganisationer och för sjöfolkets fackliga organisationer.

www.sjomanskyrkan.com

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)