Texter på lättläst svenska för kommuner

Spännande texter på lättläst svenska för kommuner: Om sexualitet och känslor på LSS-boenden

De lättlästa texter vi skriver för kommuner är i allmänhet omarbetningar av befintliga webbsidor, broschyrer eller rapporter. Nyligen fick jag ett av de roligaste lättläst-projekten jag hittills haft: Malmö stads rapport om vårdtagares tankar kring sexualitet. Vem har sagt att kommunala texter på lättläst svenska måste vara träiga och tråkiga?

Texter på lättläst svenska för kommuner. Silberman Web & Text i Uppsala.

Lång rapport blir kort och lättläst

Målgruppen för texter på lättläst svenska är ju i allmänhet alla som upplever svårigheter med att ta till sig text på svenska, till exempel dyslektiker, nyanlända eller personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ibland kan det också vara skönt med lättlästa texter när man är äldre med nedsatt syn, eller långvarigt sjuk och trött.

Idealet för lättlästa texter är en sorts sammanfattning som kunde passa alla, men huvudmålgruppen är alltid den viktigaste. I fallet med Malmö-rapporten var målgruppen LSS-boende. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jämför själv de två rapporterna:

  1. Malmö stads rapport i original: Fråga, lyssna, var intresserad
  2. ”Min” rapport på lättläst svenska: Fråga, lyssna, var intresserad

Stor skillnad, eller hur?

De boende berättar om sexualitet

Det roliga med att skriva rapporten var inte minst det ovanliga ämnet, där personer med intellektuell funktionsnedsättning diskuterar sexualitet. Jag valde, med godkännande från författarna, att ge de boende mer plats i lättläst-versionen än de egentligen fått i originalrapporten. På så vis blev det verkligen en text för de boende, om de boende och med deras egna röster.

Bra initiativ, Malmö stad! Texter på lättläst svenska gör skillnad för många.


Kommentarer inaktiverade.